A SIKERES JÖVŐ MEGALAPOZÁSA AZ ÓVODÁBAN KEZDŐDIK

NAPSUGÁR MAGÁNÓVODA ZUGLÓBAN Beíratkozás a 2019 /2020 tanévre, már elkezdődött a 12- fős kiscsoportba. Jelentkezz: 06-70-337-4611

1144. Budapest Kőszeg utca 21.
1141. Budapest Mályva utca 24


06 70 / 337 4611
napsugarovim@gmail.com

FOGLALKOZÁSOK


  • Az óvodában a fejlesztési területek egy részét, foglalkozási ágaknak nevezik. Ez egy szakmai nyelvezet, ami az óvodapedagógusok munkáját teszi könnyebbé.
  • Óvodánkban a gyerekek spontán, önkéntelen módon "tanulnak".   A mai szokásos nyelven, óvodánkban interaktív foglalkozások folynak.
  • A gyerekek megismerési vágyára, érzelmi beállítottságára, önkéntelen figyelmére támaszkodva irányítjuk a tapasztalat- és ismeretszerzés folyamatát.
  • A gyerekeket a tanulásban a kíváncsiság, az óvónőhöz fűződő érzelmi kapcsolat, a foglalkozási helyzet motiválja.
  • Az óvodai tanulás a játék motivációs bázisára épül, mindvégig játékos jellegű marad.
  • A játékos , interaktív feladatmegoldások fokozzák a gyerekek érdeklődését, kitartását, fejlesztik gondolkodását.
  • A játékoz megfelelő helyet és egyszerű, alakítható, a gyermeki fantázia kibontakoztatását segítő anyagokat,játékszereket alkalmazunk.

  • Óvodapedagógusaink biztosítják a megfelelő csoportlégkört, helyet, időt, eszközöket és élményt a különböző játékformákhoz, mint például a mozgásos játékokhoz, a szerepjátékokhoz, az építő, konstruáló játékokhoz, szabályjátékokhoz, a dramatizáláshoz és a bábozáshoz.
  • A játék kiemelt jelentősége az óvoda napirendjében, időbeosztásában is megmutatkozik.
  • A gyermekek képességeinek fejlesztésére, nagyon sok fejlesztő anyaggal, játékkal, technikai eszközzel rendelkezünk, de nagyon sok olyan eszközzel is, ami egyedi lehetőségeket, igényeket szolgálnak.

Kíváncsi arra, hogy miképpen fejlesztjük pl: a gyermekek kézügyességét, látását- hallását, térérzékelését?

Hogyan " tanítjuk " meg a számukra a kulturált étkezési szokásokat?

Jöjjön el, és nézze meg, hogyan!
Egyeztessen időpontot:
+36 70 337 4611