FOGLALKOZÁSOK

Az óvodában a fejlesztési területek egy részét, foglalkozási ágaknak nevezik. Ez egy szakmai nyelvezet, ami az óvodapedagógusok munkáját teszi könnyebbé.

Óvodánkban a gyerekek spontán, önkéntelen módon "tanulnak".

A gyerekek megismerési vágyára, érzelmi beállítottságára, önkéntelen figyelmére támaszkodva irányítjuk a tapasztalat- és ismeretszerzés folyamatát. A gyerekeket a tanulásban a kíváncsiság, az óvónőhöz fűződő érzelmi kapcsolat, a foglalkozási helyzet motiválja. Az óvodai tanulás a játék motivációs bázisára épül, mindvégig játékos jellegű marad. A játékos feladatmegoldások fokozzák a gyerekek érdeklődését, kitartását, fejlesztik gondolkodását.

A játékoz megfelelő helyet és egyszerű, alakítható, a gyermeki fantázia kibontakoztatását segítő anyagokat,
játé
kszereket alkalmazunk.

Óvodapedagógusaink biztosítják a megfelelő csoportlégkört, helyet, időt, eszközöket és élményt a különböző játékformákhoz, mint például a mozgásos játékokhoz, a szerepjátékokhoz, az építő, konstruáló játékokhoz, szabályjátékokhoz, a dramatizáláshoz és a bábozáshoz. A játék kiemelt jelentősége az óvoda napirendjében, időbeosztásában is megmutatkozik.

A gyermekek képességeinek fejlesztésére, nagyon sok fejlesztő anyaggal, játékkal, technikai eszközzel rendelkezünk, de nagyon sok olyan eszközzel is, ami egyedi lehetőségeket, igényeket szolgálnak.

Kíváncsi arra, hogy miképpen fejlesztjük pl: a gyermekek kézügyességét, látását- hallását, térérzékelését?

Hogyan " tanítjuk " meg a számukra a kulturált étkezési szokásokat?

Jöjjön el, és nézze meg, hogyan!
Egyeztessen időpontot:
70 337 4611