Mese-Vers-Báb foglalkozás

A verselés és a mesélés élmény a kisgyerekek számára.

A mese és a vers emberi kapcsolatokra tanít, mélyíti az önismeretet, segíti a világ megismerését. A mese és a vers legtágabb értelemben tanít.

A mesélővel való személyes kapcsolatban a gyermek nagy érzelmi biztonságban érzi magát, s a játéktevékenységhez hasonlóan a mesehallgatás, belső képvilágot jelenít meg. A belső képalkotásnak ez a folyamata a gyermeki élményfeldolgozás egyik legfontosabb formája. A belső képteremtés képességének kifejlődése nélkül lehetetlen az olvasóvá válás, amely e foglalkozási ág távlati, lényegi feladata.

Szükséges az is, hogy a gyerekek kézbe vegyék, nézegessék a könyveket, amelyekben kedves meséik, verseik találhatók.

Az óvodáskorú gyermekek számára a bábozás kiemelt fontosságú lehet. A kisgyermek, ahogy kezébe veszi a bábot, az megmozdul, „életre kel”. Ez hamar felkelti a gyermek figyelmét, majd „hangot ad neki”, ami által megkezdődik a varázslat. A játékosság mellett segít összefüggéseket, élményeket megértetni, átélni, ezáltal teret ad a képzeletnek. Bábozás során a gyermek birtokolja a bábot, irányítja és mozgatja azt, míg mögötte ő személytelenné válik. Ez a helyzet a gátlások oldását és az önbizalom növelését segíti elő; pl. dadogó gyermek a báb szerepben gyakran folyékonyan beszél, hiszen nem ő beszél…

Bábozás során a gyermek következmények nélkül jelenítheti meg gondolatait, vágyait, félelmeit, amire különben nem lenne módja.
A báb bármilyen tulajdonsággal felruházható, és emellett a gyermek bármilyen érzését kiélheti vele szemben. A bábozás felszínre hozhatja a gyermek mélyében elraktározott kudarcokat és félelmeket. Ezekre a lelki folyamatokra épít a bábterápia.

 

Szeretné hallani, hogy milyen sok verset-mondókát ismerünk?  Akarja látni, hogy milyen sok bábunk van? Szeretné megismerni a legkedvesebb mesénket?

Jöjjön el, és nézze meg, hogy mennyi mindent ismerünk már!
Egyeztessen időpontot:
70 337 4611