Tornafoglalkozás

A testnevelés fejleszti a gyerekek természetes mozgását: a járást, futást, függést, egyensúlyozást, ugrást, dobást. Megismerteti velük a gimnasztikát és néhány talajtorna-elemet, labdagyakorlatokat és a sokszínű, változatos testnevelési játékokat. Lehetőséget biztosít a gyerekek mozgástapasztalatainak rendszeres bővítésére, fejleszti cselekvő- és feladatmegoldó képességüket, erősíti a szép mozgás iránti vonzalmukat.  Fontos szerepet játszik az egészség megóvásában. A testnevelési foglalkozások során teremtünk alkalmat speciális gyakorlatok beiktatásával a testalkati deformitások megelőzésére is.

A frissítő tornát a gyermekek napirendjébe minden napra beiktatjuk.

Ez a mozgás frissíti, őket, és elősegíti mozgásszintjük és testi képességeik fejlődését. Az óvodában naponta kétszer szervezzük meg. Egyszer délelőtt, másodszor délután.

Időtartama a gyermekek fejlettségétől, életkorától függően 8-20 percig terjed.

A frissítő testnevelés fő részében mozgásos játékokat játszunk és kiegészítjük gimnasztikai gyakorlatokkal.
A rendszeres nevelőmunka hatására minden csoportban kialakulnak a legkedvesebb mozgásos játékok, melyeket a gyermekek rendszeresen kezdeményezik. Erre jó lehetőséget kínál mind a csoportszoba, tornaszoba, kedvező időjárás esetén pedig óvoda udvara.

A testnevelési foglalkozások az óvodapedagógus által szervezett kötelező tevékenységek.
Ez persze nem jelent kényszert a gyermek számára. Ha egészségügyi okok miatt a gyermek nem tud, nem akar részt venni a foglalkozáson, másik óvónőjével lehessen vagy csatlakozhasson saját választása alapján egy másik játszószobában számára kedvelt tevékenységhez.

Szervezett testnevelés foglalkozás heti két alkalommal van minden korcsoportban. A foglalkozások során lehetőséget biztosítunk, hogy a gyerekek egyéni tempójuknak megfelelően végezzék a tornagyakorlatokat, játsszák a közös mozgásos játékokat.

Megtudjuk mutatni, milyen erősek vagyunk. Tudunk a labdákat pattogtatni, nagyon gyorsan futni, kötelet is tanulunk már mászni. A nagyok kidobóst tanulnak, de foci meccsen is részt vesznek. A napi sportolástól- mozgástól egészségesebbek leszünk!

Jöjjön el, és nézzen meg, egy torna foglalkozást, vagy egy mindennapos testnevelést nálunk!

Egyeztessen időpontot:
70 337 4611