Zene-Ének-Tánc foglalkozás

Az óvodában a környezet hangjainak megfigyelése, az éneklés, a zenélés felkeltik a gyermekek zenei érdeklődését, formálják zenei ízlésüket, esztétikai fogékonyságukat. Az élményt nyújtó közös ének-zenei tevékenységek során a gyermekek felfedezik a dallam, a ritmus, a mozgás szépségét, a közös éneklés örömét. A népdalok éneklése, a gyermek néptáncok és népi játékok a hagyományok megismerését, továbbélését segítik. A hangszerek megismerésével, használatával is fejlesztjük zenei tudásukat, érdeklődésüket.

Szeretné megismerni , milyen táncos lépéseket tanítunk a gyerekeinknek?

Tudni szeretné, hogyan fejlesztjük a gyermekek hallását?

Milyen dalokat, körjátékokat, mondókákat tudunk?

Miért ismertetjük meg a gyerekekkel a népi hagyományokat? 

Jöjjön el, és nézze meg, hogyan munkálkodunk!
Egyeztessen időpontot:
70 337 4611