A játékoz megfelelő helyet és egyszerű, alakítható, a gyermeki fantázia kibontakoztatását segítő anyagokat, játékszereket alkalmazunk.

2012.08.09 01:20

Óvodapedagógusaink biztosítják a megfelelő csoportlégkört, helyet, időt, eszközöket és élményt a különböző játékformákhoz, mint például a mozgásos játékokhoz, a szerepjátékokhoz, az építő, konstruáló játékokhoz, szabályjátékokhoz, a dramatizáláshoz és a bábozáshoz. A játék kiemelt jelentősége az óvoda napirendjében, időbeosztásában is megmutatkozik.

Vissza