NAPSUGÁR MAGÁNÓVODA ZUGLÓ

1144. Budapest Kőszeg utca 21.
1141. Budapest Mályva utca 24
06 70 / 337 4611
napsugarovim@gmail.com

Angol

2012.08.09 01:27

A kisgyermekkorban a kétnyelvűség könnyen kialakul. Ez éppen a kisgyerek rendkívüli fogékonysága következtében szinte játszva jön létre, de biztosítjuk az állandó gyakorlási lehetőséget, és csakis játékos módszerrel. Az oktató akkor lesz modell a gyermekek számára, ha tudatosan, célszerűen, változatosan, érthetően és természetesen beszél, ügyel a helyes hangképzésre, a hangmagasságra, a hangsúlyra, a hanglejtésre, a beszédsebességre és ritmusra, a hangszínre, a hengerőre, a beszédszünetekre, a beszédstílusra. Lényeges, hogy beszédével érzelmileg is hatni tudjon a gyerekekre. Minderre azért van szükség, mert a kisgyerek a kifejező szép beszédet elsősorban "érzelmi alapokon megvalósult utánzás" útján tanulja meg.