2021-2022 TANÉV CSOPORTJAI

Két épületünk van, az egyik a Kőszeg utcában, a másik a Mályva utcában található. Az épületekben más-más korosztályú csoportok vannak.  A Kőszeg utcában a kis és középső csoportok, míg a Mályva utcában a nagy és iskola előkészítő csoportok működnek. Minden csoportot az életkori sajátosságoknak megfelelő játékokkal és eszközökkel láttuk el. Minden csoportban csak 12- gyermek lehet, 2-szakképzett óvodapedagógus vezetésével. Ez alól csak az iskola előkészítős csoport a kivétel.

MACI- CSOPORT 2022. SZEPTEMBER 01.-napjától

2022. szeptember 01. napjával, kezdik meg a kiscsoportosok, az óvodás életet. A Maci csoportba várjuk, azokat a gyerekeket, akik már betöltötték a 2,5 életévüket, vagy 3- évesek. A kiscsoportban nem feltétel a szobatisztaság. Ebben a csoportban is, csak 12- gyermeket tudunk fogadni. Várjuk a jelentkezéseket.  Időpontot az alábbi telefonszámon lehet egyeztetni. 06 70 337 4611.

2022. május 02. NAPJÁN létszám adat: 6- fő. 

Szabad hely : 6


VADVIRÁG - CSOPORT

A Vadvirág csoportba 2021. szeptemberében érkeztek a 2,5- 3- éves korú gyermekek. Volt aki már szobatisztán, de akadt aki még pelussal került a csoportba. Mi arra törekszünk, hogy a beszoktatás ideje után, elősegítsük a  teljes szobatisztaságot. Erre egy nagyon jól bevált módszerünk van. Mindig működik, nincs kivétel. Ebben a korcsoportban, kiemelt célunk a beszédkészség fejlesztése, az alapvető gondozási feladatok megtanítása, ilyen a kézmosás, fogmosás, fésülködés. Természetesen ezen kívül még nagyon sokféle tevékenységgel ismerkedünk, ami nélkülözhetetlen a gyermekek fejlődésének előmozdításához.  

2022. május hónap létszámadat: 11- fő.  1 szabad hely

KATICA - CSOPORT

A Katica - csoportot a 4- 5 éves korú gyermekek  látogatják. Ők már nem szavakkal, hanem mondatokkal fejezik ki a mindennapi társalgásukat. Segítség nélkül kezet mosnak, fogat mosnak, étkezéshez önállóan terítenek.. Segítik egymás játékát, a foglalkozási tevékenységeken örömmel vesznek részt, azon aktív szereplők, igényükké vált a közös tevékenység a társakkal, nem csak a foglalkozási tevékenységekben, hanem a szabad játék során is. Ebben a csoportban is olyan játékokkal láttuk el a csoportot, ami az aktuális korcsoport fejlődését elősegíti.  2022. május hónap Nincs szabad hely.


BAGOLY - CSOPORT

A Bagoly csoportosok, a Mályva utcai épületben vannak, azokkal az óvodapedagógusokkal akikkel még kiscsoportban kezdtek. Az épület váltás nem jelent számukra gondot, hisz a megelőző tanévben nagyon gyakran kaptak meghívást, az iskolába készülő csoportos gyerekektől, hol egy mesedarabra, hol egy játék délelőttre. Ennek okaként, ismerősként érkeztek meg 2021. szeptemberében. A csoportban azok a gyerekek vannak, akik az 5- 6 évüket töltik ebben a tanévben. Az intézményünkben többnyire 7- éves korban mennek a gyermekek iskolába, a szülők kezdeményezése alapján.

2022. május  hónap létszám adat: 11- fő. 1- szabad hely

ISKOLA ELŐTTI NAGYCSOPORT MACI - CSOPORT

A Maci csoport, az iskola előkészítős csoport, akik 2022. szeptemberében elkezdik az általános iskola első osztályát. Ebben a csoportban, az önállóságra, a helyes nyelvi kifejezésre, a játéktevékenységek önálló irányítására, szabálytudatra nevelünk. Mondhatnám azt is az iskola előkészítő csoportba járó gyermekek, valóban megállják a helyüket az általános iskolában. MIT JELENT ISKOLAÉRETTNEK LENNI ? Ezen az oldalon pontosan leírtuk a pontokat.

https://www.iskolaelokeszito.com/igen-iskola-erett/

2022. május hónap létszám adat: nincs férőhely