2022-2023 TANÉV CSOPORTJAI

Két épületünk van, az egyik a Kőszeg utcában, a másik a Mályva utcában található. Az épületekben más-más korosztályú csoportok vannak.  A Kőszeg utcában a kis és középső csoportok, míg a Mályva utcában a nagy és iskola előkészítő csoportok működnek. Minden csoportot az életkori sajátosságoknak megfelelő játékokkal és eszközökkel láttuk el. Minden csoportban csak 12- gyermek lehet, 2-szakképzett óvodapedagógus vezetésével. Ez alól csak az iskola előkészítős csoport a kivétel.

MACI- csoport 2,5- 3-évesek csoportja

2022. szeptember 01. napjával, kezdik meg a kiscsoportosok, az óvodás életet. A Maci csoportba várjuk, azokat a gyerekeket, akik már betöltötték a 2,5 életévüket, vagy 3- évesek. A kiscsoportban nem feltétel a szobatisztaság. Ebben a csoportban is, csak 12- gyermeket tudunk fogadni. Várjuk a jelentkezéseket.  Időpontot az alábbi telefonszámon lehet egyeztetni. 06 70 337 4611. A Maci- csoport a Kőszeg utcai épületben található.

2022. november 22.                                                                     Betölthető létszám: 12- fő.   Szabad hely : 4

KATICA - csoport  5-6- évesek csoportja

A Katica - csoportot a 5-6 éves korú gyermeke-k látogatják, a Mályva utcai épületben. Ők már nem szavakkal, hanem mondatokkal fejezik ki a mindennapi társalgásukat. Segítség nélkül kezet mosnak, fogat mosnak, étkezéshez önállóan terítenek. Segítik egymás játékát, a foglalkozási tevékenységeken örömmel vesznek részt, azon aktív szereplők, igényükké vált a közös tevékenység a társakkal, nem csak a foglalkozási tevékenységekben, hanem a szabad játék során is. Ebben a csoportban is olyan játékokkal láttuk el a csoportot, ami az aktuális korcsoport fejlődését elősegíti. 

2022. november 22.                                                                      Betölthető létszám: 12- fő. Szabad hely : Nincs férőhely

VADVIRÁG- csoport  3,5- 4- évesek csoportja

Vadvirág csoportba 2021. szeptemberében érkeztek a 2,5- 3- éves korú gyermekek. Ebben a korcsoportban, kiemelt célunk a beszédkészség fejlesztése, a  közvetlen környezetében lévő természeti jelenségek megfigyeltetése, a gondolkodásának, figyelmének, érzékszerveinek fejlesztése. Természetesen mindezeket, sokféle játékos tevékenységen keresztül fejlesztjük. A Vadvirág -csoport a kőszeg utcai épületünkben van.

2022. november 22..                                                              Betölthető létszám: 12- fő. Szabad hely: 1

BAGOLY - csoport Iskolaelőkészítő csoport

A Bagoly- csoport, az iskolaelőkészítő  csoport, akik 2023. szeptemberében elkezdik az általános iskola első osztályát.              Ebben a csoportban, az önállóságra, a helyes nyelvi kifejezésre, a játéktevékenységek önálló irányítására, szabálytudatra nevelünk. Mondhatnám azt is az iskola előkészítő csoportba járó gyermekek, valóban megállják a helyüket az általános iskolában. MIT JELENT ISKOLAÉRETTNEK LENNI ? Ezen az oldalon pontosan leírtuk a pontokat. 

2022. november 22.                                                              Betölthető létszám: 12- fő. Szabad hely :  Nincs férőhely