2021-2022 TANÉV CSOPORTJAI

Két épületünk van, az egyik a Kőszeg utcában, a másik a Mályva utcában található. Az épületekben más-más korosztályú csoportok vannak.  A Kőszeg utcában a kis és középső csoportok, míg a Mályva utcában a nagy és iskola előkészítő csoportok működnek. Minden csoportot az életkori sajátosságoknak megfelelő játékokkal és eszközökkel láttuk el. Minden csoportban csak 12- gyermek lehet, 2-szakképzett óvodapedagógus vezetésével. Ez alól csak az iskola előkészítős csoport a kivétel.

VADVIRÁG - CSOPORT

A Vadvirág csoportba 2021. szeptemberében érkeztek a 2,5- 3- éves korú gyermekek. Volt aki már szobatisztán, de akadt aki még pelussal került a csoportba. Mi arra törekszünk, hogy a beszoktatás ideje után, elősegítsük a  teljes szobatisztaságot. Erre egy nagyon jól bevált módszerünk van. Mindig működik, nincs kivétel. Ebben a korcsoportban, kiemelt célunk a beszédkészség fejlesztése, az alapvető gondozási feladatok megtanítása, ilyen a kézmosás, fogmosás, fésülködés. Természetesen ezen kívül még nagyon sokféle tevékenységgel ismerkedünk, ami nélkülözhetetlen a gyermekek fejlődésének előmozdításához. 

2022. január hónap létszámadat: 8- fő.  4- szabad hely

KATICA - CSOPORT


A Katica - csoportot a 4- 5 éves korú gyermekek  látogatják. Ők már nem szavakkal, hanem mondatokkal fejezik ki a mindennapi társalgásukat. Segítség nélkül kezet mosnak, fogat mosnak, étkezéshez önállóan terítenek.. Segítik egymás játékát, a foglalkozási tevékenységeken örömmel vesznek részt, azon aktív szereplők, igényükké vált a közös tevékenység a társakkal, nem csak a foglalkozási tevékenységekben, hanem a szabad játék során is. Ebben a csoportban is olyan játékokkal láttuk el a csoportot, ami az aktuális korcsoport fejlődését elősegíti. 

2022. január hónap létszámadat: 11 fő. 1- szabad hely

BAGOLY - CSOPORT

A Bagoly  csoportosok, a Mályva utcai épületben vannak, azokkal az óvodapedagógusokkal akikkel még kiscsoportban kezdtek. Az épület váltás nem jelent számukra gondot, hisz a megelőző tanévben nagyon gyakran kaptak meghívást, az iskolába készülő csoportos gyerekektől, hol egy mesedarabra, hol egy játék délelőttre. Ennek okaként, ismerősként érkeztek meg 2021. szeptemberében. A csoportban azok a gyerekek vannak, akik az 5- 6 évüket töltik ebben a tanévben. Az intézményünkben többnyire 7- éves korban mennek a gyermekek iskolába, a szülők kezdeményezése alapján. 

2022. január hónap létszám adat: 10- fő. 2- szabad hely

MACI - CSOPORT

A  Maci csoport, az iskola előkészítős csoport, akik 2022. szeptemberében elkezdik az általános iskola első osztályát. Ebben a csoportban, az önállóságra, a helyes nyelvi kifejezésre, a játéktevékenységek önálló irányítására, szabálytudatra nevelünk. Mondhatnám azt is az iskola előkészítő csoportba járó gyermekek,  valóban megállják a helyüket az általános iskolában. MIT JELENT ISKOLAÉRETTNEK LENNI ?  Ezen az oldalon pontosan leírtuk a pontokat. 

https://www.iskolaelokeszito.com/igen-iskola-erett/

2022. január létszám adat:  nincs férőhely 

2022/2023 tanév 

KIS MACI CSOPORT

2022. szeptember 01. napjával, kezdik meg a kiscsoportosok, az óvodás életet. A Maci csoportba várjuk, azokat a gyerekeket, akik már betöltötték a 2,5 életévüket, vagy  3- évesek. A kiscsoportban nem feltétel a szobatisztaság. Ebben a csoportban is, csak 12- gyermeket tudunk fogadni. Várjuk a jelentkezéseket. Időpontot az alábbi telefonszámon lehet egyeztetni. 06 70 337 4611.

2022. Január hónap létszám adat: 2- fő  szabad hely : 10