Interaktív foglalkozások

   Az óvodában a fejlesztési területek egy részét, foglalkozási ágaknak nevezik. Ez egy szakmai nyelvezet, ami az óvodapedagógusok munkáját teszi könnyebbé. Óvodánkban a gyerekek spontán, önkéntelen módon "tanulnak". A mai szokásos nyelven, óvodánkban interaktív foglalkozások folynak.

A gyerekek megismerési vágyára, érzelmi beállítottságára, önkéntelen figyelmére támaszkodva irányítjuk a tapasztalat- és ismeretszerzés folyamatát. A gyerekeket a tanulásban a kíváncsiság, az óvónőhöz fűződő érzelmi kapcsolat, a foglalkozási helyzet motiválja. Az óvodai tanulás a játék motivációs bázisára épül, mindvégig játékos jellegű marad.

A játékos , interaktív feladatmegoldások fokozzák a gyerekek érdeklődését, kitartását, fejlesztik gondolkodását. A  játékoz megfelelő helyet és egyszerű, alakítható, a gyermeki fantázia kibontakoztatását segítő anyagokat,játékszereket alkalmazunk.  A gyermekek képességeinek fejlesztésére, nagyon sok fejlesztő anyaggal, játékkal, technikai eszközzel rendelkezünk, de nagyon sok olyan eszközzel is, ami egyedi lehetőségeket, igényeket szolgálnak.  A játék kiemelt jelentősége az óvoda napirendjében, időbeosztásában is megmutatkozik. Óvodapedagógusaink biztosítják a megfelelő csoportlégkört, helyet, időt, eszközöket és élményt a különböző játékformákhoz, mint például a mozgásos játékokhoz, a szerepjátékokhoz, az építő, konstruáló játékokhoz, szabályjátékokhoz, a dramatizáláshoz és a bábozáshoz.

Kíváncsi  vagy arra, hogy miképpen fejlesztjük : a gyermekek kézügyességét, látását- hallását, térérzékelését?  Hogyan " tanítjuk " meg a számukra a kulturált étkezési szokásokat?

Gyere el és nézd meg, hogyan!
Egyeztess időpontot:
+36 70 337 4611


 Kézműves foglalkozások


 • Legfontosabb feladata, hogy a gyermekeket megismertessünk a különféle technikákkal, anyagokkal.
 • Gyermekeink egyéni és közös kompozíciókat rajzolnak, festenek, kisebb és nagyobb méretekben, élmények alapján vagy elképzelés szerint.
 • Megismerkednek a gombfestékkel, a tempera használatával. Kipróbálják a színek keverését. Különböző méretű formákat díszítenek, festenek.
 • Emberalakokat, állatokat, tárgyakat mintáznak, részt vesznek a hagyományokhoz kapcsolódó díszítések készítésében.
 • Megismerkednek a mintázással, szövéssel, fonással...stb.
 • Akarod látni, hogy milyen egy kézműves foglalkozás, kíváncsi vagy milyen anyagokkal dolgozunk a gyerekekkel, hogyan készítünk anyák-napi ajándékokat? Gyere hozzánk vendégségbe!  Hívd a számot!

 • +36 70 337 4611

 • Zene-Ének-Tánc foglalkozás

 • Az élményt nyújtó közös ének-zenei tevékenységek során a gyermekek felfedezik a dallam, a ritmus, a mozgás szépségét, a közös éneklés örömét.
 • A népdalok éneklése, a gyermek néptáncok és népi játékok a hagyományok megismerését, továbbélését segítik.
 • A hangszerek megismerésével, használatával is fejlesztjük zenei tudásukat, érdeklődésüket.
 • Szeretnéd megismerni , milyen táncos lépéseket tanítunk a gyerekeinknek? Tudni szeretnéd, hogyan fejlesztjük a gyermekek hallását, milyen dalokat, körjátékokat, mondókákat tudunk és miért ismertetjük meg a gyerekekkel a népi hagyományokat? Egyeztess időpontot:  +36 70 337 4611
 • Környezetismereti foglalkozás


 • A gyermek a születésétől kezdve ismerkedik a környezettel, s az ismeretszerzés folyamata végül egy környezetbarát életvitel megvalósulását eredményezheti.Nagy odafigyeléssel nyitjuk meg számukra a környezeti világot.
 • Utazunk közlekedési eszközökön. Külön gyűjtjük a papírt, műanyagot, és háztartási hulladékot. Szeretjük a természetet, és óvjuk-védjük azt!
 • Ellátogatunk a Mackóparkba, Agrártudományi Egyetem mintagazdaságába, ismerjük a közeli Madárerdőt.
 • A csoportban élősarkot gondoznak, részt vesznek a kertben a virágok, növények ültetésében, gondozásában, a csoportoknak saját kis veteményes kertje van.
 • A gyerekeink fokozatosan megismerkednek az évszakokkal, ehhez tartozó gyümölcsökkel, zöldségfélékkel, állatokkal melyek a ház körül élnek. Megtanulják a közlekedés alapvető szabályait, az egyes közlekedési eszközöket.
 • Megnéznéd milyen madáretetőt készítünk télire a madarainknak, esetleg érdekel, miért van mindenkinek esőkabátja és gumicsizmája? Nézd  meg, hogyan vigyázunk és ügyelünk a természetre! Telefonálj! +36 70 337 4611

 •  Matematika Játékosan

 • Az óvodás gyermek a környezetét szeretné egyre jobban megismerni és abban a helyét megtalálni. Ezért utánozza a felnőtteket és társait; újra és újra próbára teszi képességeit, és örömet okoz neki egy-egy összefüggés megértése, megtanulása, egy-egy probléma megoldása.
 • Erre épül az óvodában a játékos matematikai nevelés. Az óvónő feladata az, hogy ezeket a gyermeki (emberi) tulajdonságokat megfelelő szervezéssel, sokféle matematikai tevékenységgel, érzékszervre ható tapasztalatszerzéssel előmozdítsa. A "matematika játékosan" elv helyett jobb megközelítés a "játékban a matematika". 
 • Te tudod, hogy mi számolunk, mérünk az óvodában?  Tudod, miért fontos, a logikus gondolkodásra nevelés már kisgyermekkorban? Kíváncsi vagy, hogyan ismertetjük meg a gyerekekkel a több-kevesebb- ugyanannyi fogalmát? Érdekel mit jelent a pontosan a számfogalom? Nézd meg, milyen a játékos matematika!

  Foglalj időpontot:  +36 70 337 4611

 • Mese-Vers-Báb foglalkozások

 • A verselés és a mesélés élmény a kisgyerekek számára.
 • A mese és a vers emberi kapcsolatokra tanít, mélyíti az önismeretet, segíti a világ megismerését. A mese és a vers legtágabb értelemben tanít.
 • A mesélővel való személyes kapcsolatban a gyermek nagy érzelmi biztonságban érzi magát, s a játéktevékenységhez hasonlóan a mesehallgatás, belső képvilágot jelenít meg. A belső képalkotásnak ez a folyamata a gyermeki élményfeldolgozás egyik legfontosabb formája. A belső képteremtés képességének kifejlődése nélkül lehetetlen az olvasóvá válás, amely e foglalkozási ág távlati, lényegi feladata.
 • Szükséges az is, hogy a gyerekek kézbe vegyék, nézegessék a könyveket, amelyekben kedves meséik, verseik találhatók.
 • Az óvodáskorú gyermekek számára a bábozás kiemelt fontosságú lehet.
 • Bábozás során a gyermek következmények nélkül jelenítheti meg gondolatait, vágyait, félelmeit, amire különben nem lenne módja.
 • A báb bármilyen tulajdonsággal felruházható, és emellett a gyermek bármilyen érzését kiélheti vele szemben. A bábozás felszínre hozhatja a gyermek mélyében elraktározott kudarcokat és félelmeket. Ezekre a lelki folyamatokra épít a bábterápia.
 • Van fogalmad arról, hogy milyen sok verset-mondókát ismerünk? Akarod látni, hogy milyen sok bábunk van? Szeretnéd megismerni a legkedvesebb mesénket?  Vendégünk vagy, csak hívnod kell !  +36 70 337 4611
 • Torna foglalkozások

 • A testnevelés fejleszti a gyerekek természetes mozgását: a járást, futást, függést, egyensúlyozást, ugrást, dobást. Megismerteti velük a gimnasztikát és néhány talajtorna-elemet, labdagyakorlatokat és a sokszínű, változatos testnevelési játékokat.
 • Fontos szerepet játszik az egészség megóvásában. A testnevelési foglalkozások során teremtünk alkalmat speciális gyakorlatok beiktatásával a testalkati deformitások megelőzésére is.
 • Erre jó lehetőséget kínál mind a csoportszoba, tornaszoba, kedvező időjárás esetén pedig óvoda udvara.
 • A frissítő testnevelés fő részében mozgásos játékokat játszunk és kiegészítjük gimnasztikai gyakorlatokkal.
 • Időtartama a gyermekek fejlettségétől, életkorától függően 8-20 percig terjed.
 • Ez a mozgás frissíti, őket, és elősegíti mozgásszintjük és testi képességeik fejlődését. Az óvodában naponta kétszer szervezzük meg. Egyszer délelőtt, másodszor délután.
 • Kíváncsi vagy a tornaszobáinkra, a kicsit motoros birodalmára? Bármikor ellátogathatsz hozzánk, ezt a számot kell beütnöd! +36 70 337 4611
 • Angol nyelvoktatás

 • A kisgyermekek a legnyitottabbak a nyelvi ingerekre. Spontán nyelvelsajátítás, ami megspórolja a későbbi fáradságos nyelvtanulási munka egy részét.
 • Mivel kommunikációs helyzetben, és nem tanítási helyzetben találkozik a gyermek az idegen nyelvvel, ez némileg az anyanyelvi környezetet szimulálja. Ennek az a haszna, hogy később nem kell félni attól: a nyelvet ugyan tudja, de nem mer megszólalni. A gyermeket ugyanis még nem bénítja az a félelem, hogy nem szabályos, amit mond. Ez a stresszmentesség alapja.
 • A kisgyermek és óvodás korban, a gyermek képes nyelvtani szabályok "megérzésére". Minél később kezdi a nyelvtanulást, annál inkább rákényszerül arra, hogy a szabályokat tudatosan vésse be, így azokat spontán alkalmaznia is nehezebb lesz. A korán elsajátított nyelv kiejtésében jóval nagyobb tökéletesség érhető el.
 • A nyelvtanulás nálunk kaland a gyerekek számára. Az angolos óvó-néni a délelőtt folyamán a kis-középső csoportban hetente tart 1-1 órás foglalkozást, amit a héten a csoportos óvó-nénikkel együtt tudnak gyakorolni. A középső és nagycsoportban hetente 3 alkalommal tart 1- órás foglalkozást. Az angolos óvodapedagógus, csak angol nyelven beszél a gyerekekhez. A gyerekeknek a csoportos óvó-nénikkel van lehetőségük gyakorolni az angol nyelvet.
 • Hogyan segítjük és oldjuk meg az idegen nyelvoktatást?  Gyere és nézd meg! Telefonálj !  +36 70 337 4611