Interaktív tevékenységek

Óvodánk jellegzetessége, hogy csoportjainkban maximum 12- fős gyermeklétszámmal 2-óvodapedagógus dolgozik. A gyerekekkel korosztályuknak megfelelően, egy ideális cél felé haladunk. Valljuk, hogy a sikeres jövő megalapozása az óvodában kezdődik. Azzal is tisztában vagyunk, hogy célok nélkül nem lehet eljutni sehová. A gyermekek ismerete és megfigyelése, lehetővé teszi, hogy segítsük őket a fejlődésben. 

MINDEN TEVÉKENYSÉGÜNK, JÁTÉKOS, JÁTÉKBA ÁGYAZOTT TEVÉKENYSÉG

  A gyerekek képességeinek fejlesztésére, nagyon sok fejlesztő anyaggal, játékkal, technikai eszközzel rendelkezünk, de számos eszközzel is, ami egyedi lehetőségeket, igényeket szolgálnak.  A játék kiemelt jelentősége az óvoda napirendjében, időbeosztásában is megmutatkozik. Óvodapedagógusaink biztosítják a megfelelő csoportlégkört, helyet, időt, eszközöket és élményt a különböző játékformákhoz, mint például a mozgásos játékokhoz, a szerepjátékokhoz, az építő, konstruáló játékokhoz, szabályjátékokhoz, a dramatizáláshoz és a bábozáshoz.

 Kézműves tevékenység


 • Legfontosabb feladata, hogy a kicsiket megismertessünk a különféle technikákkal, anyagokkal.
 • Gyermekeink egyéni és közös kompozíciókat rajzolnak, festenek, kisebb és nagyobb méretekben, élmények alapján vagy elképzelés szerint.
 • Megismerkednek a gombfestékkel, a tempera használatával. Kipróbálják a színek keverését. Különböző méretű formákat díszítenek, festenek.
 • Emberalakokat, állatokat, tárgyakat mintáznak, részt vesznek a hagyományokhoz kapcsolódó díszítések készítésében. Ezáltal a hónapokat is jobban megtanulják, a hagyományokat is elsajátítják. Megismerkednek a mintázással, szövéssel, fonással...stb.
 • Amennyiben szívesen megnéznéd, hogyan is telnek kézműves mindennapjaink, gyere hozzánk vendégségbe!  Időpont egyeztetés itt: +36 70 337 4611

 • Zene-Ének-Tánc tevékenység

 • Az élményt nyújtó közös ének-zenei tevékenységek során a gyermekek felfedezik a dallam, a ritmus, a mozgás szépségét, a közös éneklés örömét.
 • A népdalok éneklése, a gyermek néptáncok és népi játékok a hagyományok megismerését, továbbélését segítik.
 • A hangszerek megismerésével, használatával is fejlesztjük zenei tudásukat, érdeklődésüket. Külső foglakozásokra is ellátogatunk, a muzikalitás a mindennapjaik részévé válik.
 • Szeretnéd megismerni , milyen táncos lépéseket tanítunk a gyerekeinknek? Tudni szeretnéd, hogyan fejlesztjük a gyermekek hallását, milyen dalokat, körjátékokat, mondókákat tudunk és miért ismertetjük meg a gyerekekkel a népi hagyományokat? Egyeztess időpontot:  +36 70 337 4611
 • Környezetismereti tevékenység


 • A gyermek a születésétől kezdve ismerkedik a környezettel, s az ismeretszerzés folyamata végül egy környezetbarát életvitel megvalósulását eredményezheti. Nagy odafigyeléssel nyitogatjuk számukra a környezeti világot.
 • A felelős környezeti gondolkodásra oktatjuk őket. Külön gyűjtjük a papírt, műanyagot, és háztartási hulladékot. Szeretjük a természetet, és óvjuk-védjük.
 • A csoportban élősarkot gondoznak, részt vesznek a kertben a virágok, növények ültetésében, gondozásában, a csoportoknak saját kis veteményes kertje van. Ezáltal megtanulnak felelőssé válni és értékelni azt, ami otthon is az asztalra kerül.
 • Megnéznéd milyen madáretetőt készítünk télire a madarainknak, esetleg érdekel, miért van mindenkinek esőkabátja és gumicsizmája? Telefonálj! +36 70 337 4611

 •  Matematika tevékenység

 • Az óvodás gyermek a környezetét szeretné egyre jobban megismerni és abban a helyét megtalálni. Ezért utánozza a felnőtteket és társait; újra és újra próbára teszi képességeit, és örömet szerez számára egy-egy összefüggés megértése, megtanulása, egy-egy probléma megoldása.
 • Erre épül az óvodában a játékos matematikai nevelés. Az óvónő feladata az, hogy ezeket a gyermeki (emberi) tulajdonságokat megfelelő szervezéssel, sokféle matematikai tevékenységgel, érzékszervre ható tapasztalatszerzéssel előmozdítsa. A "matematika játékosan" elv helyett jobb megközelítés a "játékban a matematika". 
 • Te tudod, hogy mi számolunk, mérünk az óvodában?  Tudod, miért fontos, a logikus gondolkodásra nevelés már kisgyermekkorban? Kíváncsi vagy, hogyan ismertetjük meg a gyerekekkel a több-kevesebb- ugyanannyi fogalmát? Érdekel mit jelent a pontosan a számfogalom? Nézd meg, milyen a játékos matematika .

  Foglalj időpontot:  +36 70 337 4611

 • Mese-Vers tevékenység

 • A verselés és a mesélés élmény a kisgyerekek számára.
 • A mese és a vers emberi kapcsolatokra tanít, mélyíti az önismeretet, segíti a világ megismerését. A mese és a vers legtágabb értelemben tanít, de ezt a kicsik nem is tudják.
 • A mesélővel való személyes kapcsolatban a gyermek nagy érzelmi biztonságban érzi magát, s a játéktevékenységhez hasonlóan a mesehallgatás, belső képvilágot jelenít meg. A belső képalkotásnak ez a folyamata a gyermeki élményfeldolgozás egyik legfontosabb formája. A belső képteremtés képességének kifejlődése nélkül lehetetlen az olvasóvá válás, amely e foglalkozási ág távlati, lényegi feladata. Aki sok mesét hall, maga is élénkebb fantáziával rendelkezik majd és könnyebben esik szerelembe a könyvekkel.
 • Bábozás során a gyermek következmények nélkül jelenítheti meg gondolatait, vágyait, félelmeit, amire különben nem lenne módja.
 • A báb bármilyen tulajdonsággal felruházható, és emellett a gyermek bármilyen érzését kiélheti vele szemben. A bábozás felszínre hozhatja a gyermek mélyében elraktározott kudarcokat és félelmeket. Ezekre a lelki folyamatokra épít a bábterápia, tehát akár egy nehezebb lelki folyamatot is kijátszhatunk vele, ezzel is segítve a szülőt.
 • Szeretnéd megnézni, milyen bábjaink vannak és milyen mondókákat tudunk? Szeretnéd megismerni a legkedvesebb mesénket? Vendégünk vagy, csak hívnod kell !  +36 70 337 4611
 • Torna foglalkozások

 • A testnevelés fejleszti a gyerekek természetes mozgását: a járást, futást, függést, egyensúlyozást, ugrást, dobást. Megismerteti velük a gimnasztikát és néhány talajtorna-elemet, labdagyakorlatokat és a sokszínű, változatos testnevelési játékokat.
 • A torna fontos szerepet játszik az egészség megóvásában is. A testnevelési foglalkozások során teremtünk alkalmat speciális gyakorlatok beiktatásával a testalkati deformitások megelőzésére is.
 • Erre kínál jó lehetőséget kínál a csoportszoba, tornaszoba, kedvező időjárás esetén pedig az óvoda udvara.
 • A frissítő testnevelés fő részében mozgásos játékokat játszunk és kiegészítjük gimnasztikai gyakorlatokkal. Ez a beszédfejlődésükre is hat.
 • Időtartama a gyermekek fejlettségétől, életkorától függően 8-20 percig terjed.
 • Ez a mozgás frissíti, őket, és elősegíti mozgásszintjük és testi képességeik fejlődését. Az óvodában naponta kétszer szervezzük meg. Egyszer délelőtt, másodszor délután.
 • Kíváncsi vagy a tornaszobáinkra, a kicsik motoros birodalmára? Bármikor ellátogathatsz hozzánk, egyeztessünk időpontot:              +36 70 337 4611
 • Angol nyelvoktatás

 • A kisgyermekek a legnyitottabbak a nyelvi ingerekre. Spontán nyelvelsajátítás, ami megspórolja a későbbi fáradságos nyelvtanulási munka egy részét. Ez a szülőnek és gyereknek is nagy segítség.
 • Mivel nálunk kommunikációs helyzetben, és nem tanítási helyzetben találkozik a kicsi az idegen nyelvvel, ez némileg az anyanyelvi környezetet szimulálja. Ennek az a haszna, hogy később nem kell félni attól: a nyelvet ugyan tudja, de nem mer megszólalni. A gyermeket ugyanis még nem bénítja az a félelem, hogy nem szabályos, amit mond. Ez a stresszmentesség és a sikeres nyelvtanulás alapja.
 • A kisgyermek és óvodás korban, a gyermek képes nyelvtani szabályok "megérzésére". Minél később kezdi a nyelvtanulást, annál inkább rákényszerül arra, hogy a szabályokat tudatosan vésse be, így azokat spontán alkalmaznia is nehezebb lesz. A korán elsajátított nyelv kiejtésében jóval nagyobb tökéletesség érhető el ezáltal is.
 • A nyelvtanulás nálunk kaland a gyerekek számára. Az angol nyelvtanár a délelőtt folyamán a  csoportokban hetente tart  foglalkozásokat.  A gyakorlásokban az óvodapedagógusok segítenek. Sokszor külföldi cserediákok is vannak nálunk, akik a Napsugároviban töltik a gyakorlatukat. Ők csak angolul beszélnek a kicsikkel
 • Hogyan segítjük és oldjuk meg az idegen nyelvoktatást?  Gyere, hallgass bele! Telefonálj !  +36 70 337 4611
 • Amikor telefonon nem lehet bennünket elérni, akkor itt, ezen a felületen lehet írni.