DOKUMENTUMOK

Minden Intézménynek működéséhez megfelelő dokumentumokra van szükség. A mi dokumentumaink itt találhatók.


Pedagógiai Program

A pedagógiai program az intézmény tevékenységét meghatározó dokumentum, tartalmazza a nevelés és oktatás célját.

Engedély

Minden intézmény külön engedéllyel rendelkezik, amit a szabályzatnak megfelelő Kormányhivatal ad meg.

Szülői kérelem

A jelenlegi törvényi rendelkezés, arról tájékoztat, hogy minden óvodai hiányzást a szülőnek írásban kell igazolnia. A szerkesztett dokumentációt itt találod.Kitöltve és aláírva kell az intézmény vezetőjéhez eljuttatni.

Házirend

A Házirend, egy átfogó általános, jogszabályoknak  megfelelő szabályok gyűjteményét tartalmazza.

Különös közzétételi lista

Egy összefoglaló összesítést tartalmaz az intézmény humánerőforrásáról.

Gyermekétkeztetési nyilatkozat

Szervezeti-Működési-  Szabályzat

A szervezetek szervezeti és működési szabályzatot is alkothatnak. Ha közhasznú minősítést kér, akkor elkészítése kötelező

Minőségirányítás

Azt a tevékenységet, amelynek során folyamatosan biztosítjuk a szakmai célkitűzéseket, a gyerekek, a szülők, a pedagógusok, valamint a Fenntartó igényeinek céljából.

Beiratkozási dokumentumok

A beiratkozáshoz szükség van néhány dokumentumra. Ezeknek a listáját itt találhatod.