DOKUMENTUMOK

 Minden intézmény működéséhez, különféle dokumentumra van szükség, a miénket, ezen az oldalon találod. 

Pedagógiai Program:  A pedagógiai program az intézmény tevékenységét meghatározó dokumentum, tartalmazza a nevelés és oktatás célját. 

Házirend:  A Házirend, egy átfogó általános, jogszabályoknak megfelelő szabályok gyűjteményét tartalmazza.

Szervezeti-Működési Szabályzat: A szervezetek szervezeti és működési szabályzatot is alkothatnak. Ha közhasznú minősítést kér, akkor elkészítése kötelező

Működési engedély: Minden intézmény külön engedéllyel rendelkezik, amit a szabályzatnak megfelelő Kormányhivatal ad meg.

Különös közzétételi lista: Egy összefoglaló összesítést tartalmaz az intézmény humánerőforrásáról.

Minőségirányítás: Azt a tevékenységet, amelynek során folyamatosan biztosítjuk a szakmai célkitűzéseket, a gyerekek, a szülők, a pedagógusok, valamint a Fenntartó igényeinek céljából.

Szülői kérelem:  A jelenlegi törvényi rendelkezés, arról tájékoztat, hogy minden óvodai hiányzást a szülőnek írásban kell igazolnia. A szerkesztett dokumentációt itt találod. Kitöltve és aláírva kell az intézmény vezetőjéhez eljuttatni.

Gyermekétkeztetési nyilatkozat: 

Beiratkozási dokumentumok:  A beiratkozáshoz szükség van néhány dokumentumra. Ezeknek a listáját itt találhatod.